Reference case

Strategisch Wiel en Scorecard

Setting

Vanwege een landelijk hoofdlijnenaccoord zijn hogescholen en universiteiten verplicht om over hun eigen valorisatie-prestatie-indicatoren te beschikken. Het CVB van een hogeschool heeft hierbij behoefte om haar valorisatie beleid inzichtelijk te maken en vorm te geven, intern te delen en erover te rapporteren.

Producten

Dit project resulteerde in de volgende producten:

i

Literatuur studie

Met in kaart gebracht effective knowledgement transfer en vertaling ervan naar kwalitatieve en kwantitatieve meetbare valorisatieprocessen.

Strategisch (valorisatie) model (wiel)

Met uitgewerkte meetgebieden met relevante kwantitatieve en kwalitatieve KPI’s en questionnaire met stellingen.

Praktische gebruikersvriendelijke KPI scorecard

Om KPI’s in vast te leggen en te rapporteren (incl. diverse mgt. Gantt chart rapportages) om het valorisatiebeleid (en impact) mee te toetsen, monitoren en evalueren.

Vraag

Adviseer samen met de opdrachtgever over de mogelijkheden om het valorisatiebeleid (en het complexe proces van valorisatie) inzichtelijk te maken en vorm te geven met praktische instrumenten om het (de impact ervan) te kunnen meten en vastleggen.

Software

During the project the following software was used:

MS Word

MS Excel

VBA

Keywords: kantoorautomatisering, valorisatie, effective knowledgement transfer, kwalitatieve en kwantitatieve meetbare valorisatieprocessen, Strategisch (valorisatie) model (wiel), kwalitatieve en kwantitatieve KPI’s, kritieke prestatie indicatoren, key performance indicators, rapportages, overzichten, staafdiagrammen, gantt charts

Compleet Inzichtelijk En Vormgegeven Effectief Valorisatie Beleid

Totaal Oplossing Van Concept Tot En Met Implementatie

Professionele Strategisch Valorisatie Wiel Scorecard Met Gantt Chart Reports

Kwantitatieve En Kwalitatieve KPI's

Ervaar ook wat onze Excel professionals voor u kunnen betekenen

 
MS Excel specialisten inhuren voor kwaliteitsoplossingen op maat, dashboards, strategisch wiel en scorecard, Gantt charts, professionele (management) rapportages, Business Intelligence (BI)Onze empathisch ingestelde professionals uit uw regio beschikken over specialistische kennis en ervaring uit uw branche en helpen u graag met het realiseren van de door u gewenste oplossingen, tools en systemen van uw keuze.

Met een MS Excel professional haalt u snel, effectief direct resultaat.

Haal meer rendement uit uw MS Office pakket!

Wilt u ook één van onze ervaren Excel professionals inhuren?
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over uw mogelijkheden!