Hoe gaat het in z’n werk?

Om uw gewenste maatwerkoplossing te realiseren, volgen wij een zevental stappen. Zoals in onderstaande procesflow staat beschreven.

Solutions4Office bouwt hierbij verder op de reeds bestaande Microsoft Office platforms en infrastructu(u)r(en) bij hun klanten.
Niet alleen om uw prestaties en productiviteit te verbeteren.
Ook bijv. om uw imago, onafhankelijkheid en wendbaarheid te helpen versterken. Zodat u de grip op uw business kunt verstevigen. En u bijv. kunt ageren op veranderende marktomstandigheden door uw gewenste verandering(en) te implementeren op het moment dat u het beoogt.

Visualisatie werkwijze

Visualisatie van de door Solutions4Office gehanteerde werkwijze:
Werkwijze_Flow
Hieronder volgt een nadere beschrijving over de zeven stappen in de procesflow. Al naar gelang uw wens of behoefte zijn afwijkingen in de hieronder vermelde stappen mogelijk:

 

1. Voorbereiding en Advies

U geeft hierbij aan wat uw initiële behoefte en wensen zijn, eventueel met beschikbare (proces/systeem)voorbeelden. Vervolgens bepaalt onze branchespecialist samen met u in een oriënterend gesprek het juiste beeld, doel en omvang hiervan en brengen wij u deskundig advies op maat uit in de vorm van een offerte.

 

2. Vaststelling requirements, functionele analyse en ontwerp

Na ontvangst van de opdracht werken we dit advies nader uit en vertalen we deze naar een zgn. functioneel ontwerp op maat. Deze bevat o.m. een functionele (proces)beschrijving en een visuele (ontwerp)weergave (schermen, knoppen e.d.) van de voorgedragen maatwerkoplossing.

 

3. Realisatie/bouw/configuratie van de oplossing

O.b.v. het door u goedgekeurde functionele ontwerp realiseren wij binnen Microsoft Office (MS Word, Excel, Access) de oplossing voor u op maat in overeenstemming met uw behoefte en wensen.

 

4. Testen

Nadat de gerealiseerde maatwerkoplossing eerst door onze professional is getest, heeft u de gelegenheid de oplossing zelf te testen op de werking volgens het functionele ontwerp. A.d.h.v. uw feedback brengt onze professional de laatste aanpassingen aan. Na uw goedkeuring is de eindversie gereed voor ingebruikname.

 

5. Opleiding en instructie

Om er voor te zorgen dat uw gebruiker(s) zo snel mogelijk de maatwerkoplossing onder de knie hebben, bieden wij een training en/of instructie.

 

6. Oplevering en ingebruikname

Onze specialist levert de eindversie inclusief alle afgesproken projectproducten aan u op om de uitrol en evt. distributie ervan naar alle gebruikers te verzorgen voor ingebruikname.

 

7. Nazorg

In overleg met u bieden wij na oplevering een intensieve nazorgperiode om evt. voorkomende issues direct op te pakken en door te voeren op best-effort basis.

Ervaar ook wat onze ervaren professionals voor u kunnen betekenen

 
Uw vraag of verzoek aan ons doorgeven? Een demo aanvragen?
Meer weten over onze producten of diensten of heeft u andere vragen?

Onze empatisch ingestelde professionals uit uw regio beschikken over specialistische kennis en ervaring uit uw branche en helpen u graag met het realiseren van de door u gewenste oplossingen, tools en systemen van uw keuze.

Haal meer rendement uit uw MS Office pakket!

Neem gerust contact op voor meer informatie!