Dank u voor uw bezoek aan onze website en het bekijken van onze disclaimer!

Disclaimer

 

Solutions4Office draagt kwaliteit hoog in het vaandel.
Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website.
Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website en de diensten die wij aanbieden.

Gebruik website en aansprakelijkheid

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u nu bekijkt. Door deze pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Solutions4Office geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van het getoonde. Ook is Solutions4Office niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

 

Copyright en intellectueel eigendom

Tenzij expliciet anders is aangegeven behoren alle rechten en informatie toe aan Solutions4Office, inclusief copyrights en intellectuele eigendomsrechten. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze website of delen daarvan maken inbreuk hierop. Toestemming tot het gebruik van de inhoud van deze website of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

Wijzigingen

Solutions4Office behoudt het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze disclaimer aan te brengen.

 

Privacy statement

Wij verzamelen geen persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt, tenzij u ervoor kiest om die informatie te verstrekken.

Tenzij dit van rechtswege geëist wordt, publiceren, geven, verkopen of verstrekken wij geen informatie over bezoekers van onze website aan anderen. We maken gebruik van softwareprogramma’s vanwege beveiligingsdoeleinden voor de identificatie van ongeautorizeerde pogingen tot uploaden, wijzigen van informatie of schade toebrengen aan onze website.

 

Algemene Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Solutions4Office goederen en/of diensten van welke aard dan ook levert. De toepasselijkheid van andere voorwaarden dan de Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke goederen en/of diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de Algemene Voorwaarden.

Ervaar ook wat onze Professionals voor u kunnen betekenen

 
Uw vraag of verzoek aan ons doorgeven?
Meer weten over onze producten of diensten of heeft u andere vragen?

Onze empatisch ingestelde professionals uit uw regio beschikken over specialistische kennis en ervaring uit uw branche en helpen u graag met het realiseren van de door u gewenste oplossingen, tools en systemen van uw keuze.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over uw mogelijkheden!

Haal meer rendement uit uw MS Office pakket!